Seri No-161 Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine İlişkin)