S.B. Sağlık Hiz. ve Yrd. Sağlık Hiz. Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge