Hedeflerimiz (Vizyon – Misyon)

VİZYON

         Kişilere bağlı kalmadan sendikacılığı doğru şekilde yapmak, ehliyet ve liyakatı kurumlarda hakim kılmak için mücadele etmek, çalışanların haklı taleplerini dile getirmek ve bunların çözümü için çaba göstermek. Her çalışanın kendi görev tanımı içinde görevlerini yapmalarını sağlamak. Tüm çalışanların mali ve özlük haklarını toplu sözleşme masasında savunmak adına yetkili sendika olmak ve mücadele etmek.

MİSYON

    Siyasetten uzak, dil, din, ırk ve mezhebinden dolayı hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışacağı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birliği ve bütünlüğü içerisinde çalışanların eşit haklara sahip olması, adaletli bir gelir dağılımı, ehliyet ve liyakat sistemine göre yönetilmesi misyonumuzdur.