Hayatlarımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanları, can güvenliği endişesi duymadan görev yapabilmelidir! Sağlıkta Şiddete Hayır!

Hayatlarımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanları, can güvenliği endişesi duymadan görev yapabilmelidir! Sağlıkta Şiddete Hayır!