Hakkımızda

         12 Temmuz 2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununu sonrasın Türkiye’ de kamu görevlilerinin resmi olarak kamu görevlilerinin sendikalaşma süreci başlamıştır. Bu süreçten sonra birçok sendika kurulmuş ancak hemen hemen birçoğu sahadan kopuk sahanın taleplerini karşılamakta pasif kalmıştır. Özellikle sağlık alanında sağlık personellerinin haklarının sürekli geri gitmesiyle beraber sahadan gelen yoğun talepler sonrasında 12.07.2021 tarihinde Sağlık Çalışanları Sendikası kurulmuştur.

          Sağlık Çalışanları Sendikası’nın, biatçılık ve siyasi mülahazalardan uzak tutulması için; sendika başkanının 2 dönemden fazla görev yapamaması, profesyonele ayrılması durumunda son aldığı maaşın 1,5 katını geçememesi, sendika yöneticilerinin siyasi söylemde bulunma yasağı ve aynı zamanda sendika yöneticisinin kamuda aynı idareci pozisyonunda görev alamaması gibi özel hükümler konularak biatçılık ve siyasileşmenin önüne geçilmesi için tüzüğüne özel hükümler konulmuştur. Bu hükümlerin değiştirilememesi için, genel kurulda oy birliği ilkesi ile taçlandırılmıştır.

          Sağlık Çalışanları Sendikası, devlette liyakat ve adaleti savunan, devlet bürokrasisine müdahale etmemeyi ilke edinen bir anlayışla kurulmuş olup, logodaki terazi de bunu temsil etmektedir.