Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik